• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày 25/04/2016, tại phòng họp Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Chủ toạ đại hội gồm có: Bà Nguyễn Việt Hòa (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty), và Ông Tạ Chí Cường (Tổng Giám Đốc Công Ty)

dai-hoi-dong-co-dong_10

 

Ông Tạ Chí Cường - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 & Kế hoạch năm 2016

dai-hoi-dong-co-dong_2

 

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên (Giám Đốc Tài Chính Công ty) thông qua báo cáo tài chính 2015 (đã được kiểm toán) và tờ trình phân phối lợi nhuận.

dai-hoi-dong-co-dong_3

 

Ông Lê Duy Sinh thay mặt Chủ tọa đoàn hướng dẫn bầu Thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát

dai-hoi-dong-co-dong_8

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của công ty đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một cột mốc phát triển mới của công ty. 

dai-hoi-dong-co-dong_5

dai-hoi-dong-co-dong_11

 

dai-hoi-dong-co-dong_1

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (Xem chi tiết)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (Xem chi tiết)