• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Thông báo v/v phát hành tăng vốn và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020

(BTJ) - Công ty Cổ phần VBĐQ Bến Thành xin trân trọng thông báo phát hành tăng vốn và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.