• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 12/05/2015, tại phòng họp Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, với sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 4.230.362 cổ phần, trên tổng số 4.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết., đạt tỷ lệ 88,13%.