• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2015. tại Hội trường Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM - Chúng tôi là những cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẾN THÀNH cùng nhau nhóm họp ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015.