• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 12/05/2015, tại phòng họp Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

DSC_0025

Ông Tạ Chí Cường - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 & Kế hoạch 2015

DSC_0028


Bà Lâm Kiên Định thay mặt Ban Kiểm soát trình bày  Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình tài chính 2014 của Công ty 

DSC_0035

Ông Phan Văn Toàn - Phó Tổng Giám Đốc báo cáo tài chính & phân phối lợi nhuận 2014

DSC_0043

Ông Tề Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT giới thiệu thành viên ứng cử vào HĐQT & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

DSC_0105

Ông Lê Duy Sinh thay mặt Chủ tọa đoàn hướng dẫn bầu Thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát

DSC_0026

DSC_0082

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h cùng ngày

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015