• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Đại hội đồng cổ đông

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2014

16/04/2014
Thư mời tham dự đại hội cở đông thường niên 2014

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013

03/06/2013
Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành (BTJ) vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

30/12/2015
Ngày 30/12/2015, TGĐ Tạ Chí Cường và một số đại diện Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành đã tham gia Hội nghị Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM lần thứ VI (2015 – 2020) tại Dinh Độc Lập

Giấy ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

31/05/2013
Giấy ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012