• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ
Ban kiểm soát
   
bbb Họ tên:

NGUYỄN KHÁNH VÂN

Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Cao học Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện tại:

+ Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty CP VBĐQ Bến Thành

+ Chuyên viên Đầu tư Cao cấp, Mekong Capital Ltd

Quá trình công tác:

+ 10/2006 – 08/2009: Chuyên viên kiểm toán tại PricewaterhouseCoopers, Vietnam Ltd.

+ 09/2009 – 12/2013: Chuyên viên Tư vấn tài chính, Mekong Capital Ltd.

+ 01/2014 – đến nay:  Chuyên viên Đầu tư Cao cấp Mekong Capital Ltd.

 

 

   
slide0017_image011 Họ tên: TRẦN THỊ HẠNH TIÊN
Năm sinh: 1988
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán – Tin học
Chức vụ hiện tại: + Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
+ Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty CP VBĐQ Bến Thành
Quá trình công tác: + 07/2010 – 05/2011: Chuyên viên phòng Chiến lược và Phát triển, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.
+ 06/2011 – đến nay: Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.