• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ
Hội đồng quản trị
 
   
1._Christopher_E._Freund_-_Chu_Tich_HDQT_1  Họ tên:  CHRISTOPHER E. FREUND
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm Lý Học
Chức vụ hiện tại:

+ Sáng lập kiêm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Tư vấn Mekong Capital

+ Chủ Tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư F88

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco

+ Thành viên HĐQT  Tập Đoàn Lộc Trời

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hoàng​

+ ​Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu​
 Quá trình công tác:

+ 1995 – 1998: Chuyên viên phân tích đầu tư Templeton Asset Management, Ltd., Singapore 

+ 1998 – 2001: Phó chủ tịch kiêm Giám Đốc Quản lý danh mục Đầu tư Templeton Asset Management, Ltd., Singapore

+ 2001 – hiện tại: Sáng lập kiêm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Tư vấn Mekong Capital

+ 04/2017 - hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công Ty CP VBĐQ Bến Thành

 

   
Picture_-_Francis_Belin_-_1  Họ tên:  FRANCIS PAUL EDOUARD BELIN
 Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kinh Doanh
Chức vụ hiện tại:

+ Thành viên Ban Cố Vấn Tạo Giá Trị - Mekong Capital, Việt
Nam
+ Thành viên HĐQT Độc lập - Công Ty CP VBĐQ Bến Thành
+ Giám Đốc Điều Hành Toàn Cầu - Nghệ Thuật Châu Á -
Christies
+ Chủ Tịch HĐQT - Enzo Jewelry Inc.

 

 Quá trình công tác:

+ 02/1997 - 07/1998: Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính - Schneider Electric Indonesia

+ 01/1999 - 08/2004: Nhân viên - Nhân viên cấp cao - Quản Lý Dự Án - Mckinsey & Co - Văn phòng Paris - Văn phòng Đông Nam Á

+ 08/2004 - 12/2007: Giám Đốc Nhãn Hàng - Jaeger LeCoultre Nhật Bản

+ 01/2008 - 07/2011: Giám Đốc - Nhóm Hàng Tiêu Dùng - Swarovski Nhật Bản

+ 08/2011 - 04/2012: Phó Giám Đốc - Nhóm Hàng Tiêu Dùng - Swarovski Greater China Limited

+ 04/2012 - 03/2014: Phó Giám Đốc Cấp Cao - Nhóm Hàng Tiêu Dùng - Swarovski Greater China Limited

+ 03/2014 - 09/2016: Phó Giám Đốc Cấp Cao - Nhóm Hàng Tiêu Dùng - Swarovski Châu Á Thái Bình Dương

+ 04/2015 - 03/2017: Giám Đốc Điều Hành Độc Lập - Phó Chủ Tịch HĐQT - Enzo Jewelry Inc.

+ 04/2017 - đến nay: Chủ Tịch HĐQT - Enzo Jewelry Inc.

+ 10/2016 - đến nay: Giám Đốc Điều Hành Toàn Cầu - Nghệ Thuật Châu Á - Christies

 

   
Ms._Truong_Thi_Dieu_Le_-_Photo  Họ tên:  TRƯƠNG THỊ DIỆU LÊ
 Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Chức vụ hiện tại:

+ Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành 

+ Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital

 

 Quá trình công tác:

 + 03/2002-09/2002: Chuyên viên tư vấn thuế tại Công ty KPMG Việt Nam

09/2002-06/2003: Trợ lý Tổng Giám Đốc tại Công ty Cổ phần May - Xây Dựng Huy Hoàng

+ 07/2003-12/2003: Chuyên viên nghiên cứu  tại Văn Phòng Đại Diện Mekong Capital tại Tp.HCM

+ 01/2004-12/2004: Chuyên viên phân tích đầu tư tại Văn Phòng Đại Diện Mekong Capital tại Tp.HCM

01/2005-06/2006: Quản lý đầu tư tại Văn Phòng Đại Diện Mekong Capital tại Tp.HCM

+ 07/2006-12/2007: Trưởng phòng giao dịch Cổ đông tại Văn Phòng Đại Diện Mekong Capital tại Tp.HCM

+ 01/2008- 07/2016: Giám đốc khối điều hành tại Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital

+ 08/2016 –nay:  Tổng Giám Đốc tại Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital

 

 
ba_nguyen_viet_hoa_1  Họ tên:  NGUYỄN VIỆT HÒA
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Kế toán Kiểm toán
Chức vụ hiện tại:

+ Thành viên HĐQT Công Ty CP VBĐQ Bến Thành

+ Giám đốc P.TC-KH Tổng Công ty Bến Thành

+ TV HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

+ TV HĐQT CTCP Du lịch Khách sạn Tháng Mười

  Quá trình công tác:

 + 1997 – 2004: Kiểm toán viên chính, Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ 1997 – 2004: Kiểm toán viên chính, Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ 2007 - 2008: Chuyên viên phòng Tư vấn, Công ty Cp Chứng khoán Bản Việt.

+ 2009 – 07/2011: Giám đốc BP kiểm toán BCTC, Công ty TNHH Kiểm toán FAC

+ 10/2011 – nay: Chuyên viên, Phó Giám đốc, Giám đốc phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.

+ 03/2014 – 04/2015: Trưởng BKS, Công ty Cp Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

+ 04/2015 – đến nay: TV HĐQT, Công ty Cp Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

+ 04/2014 – đến nay: TV HĐQT, Công ty Cp Du lịch Khách sạn Tháng Mười.

+ 05/2015 - 8/2016: Chủ tịch HĐQT Công Ty CP VBĐQ Bến Thành

+ 08/2016 - đến nay: Thành viên HĐQT Công Ty CP VBĐQ Bến Thành

 

   
ta-chi-cuong  Họ tên: TẠ CHÍ CƯỜNG
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
+ Nguyên Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành
+ Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành 
 Quá trình công tác: + 2003 - 2004: Phó phòng phụ trách khách hàng Công ty TNHH MOCO.
+ 2004 – 2005: Hạ sĩ quan, nhập ngũ Phòng Tác chiến – Bộ Tham mưu – QK7.
+ 2005 – 2006: Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH SG24.
+ 2006 – 2007: Chuyên viên phụ trách dự án Công ty Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO).
+ 2007 – 2008: Giám đốc Marketing Công ty Cp Vạn Phát Hưng.
+ 2008 – 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
+ 2013 – đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cp Vàng bạc đá quý Bến Thành.
+ 05/2015 - đến nay: Thành viên HĐQT Công Ty CP VBĐQ Bến Thành