• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ
Thành tích đạt được
 
  THÀNH TÍCH CÔNG TY
   
  1. Danh hiệu thi đua:
     
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007 Cờ thi đua xuất sắc 3189/QĐUB ngày 23/07/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
2008 Tập thể lao động xuất sắc 67/QĐUB ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh
2010

- Tập thể lao động xuất sắc
- Cờ thi đua xuất sắc

155/QĐ – UBND ngày 12/01/2011 của Chủ tịch UBND TP.HCM

  2. Hình thức khen thưởng:
     
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2006 Bằng khen 2146/QĐ – UBND ngày 15/05/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
2007 Bằng khen 3189/QĐUB ngày 23/07/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
2008 Bằng khen 54/KT-MT của UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh
2009 Bằng khen 1136/QĐUB ngày 24/03/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
2011 Bằng khen 81/QĐ – UBMT ngày 24/03/2011 của UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh
2015 Bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh
2015 Bằng khen Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
       
  THÀNH TÍCH PHÒNG BAN
       
    Ngày 12 /01/2011, Chủ tịch UBNDTP khen tặng phòng Hành chánh tổ chức Công Ty  Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành  đạt danh hiệu “Tập  thể lao động xuất sắc năm 2010”.
    Ngày 12 /01/2011, Chủ tịch UBNDTP khen tặng Cửa hàng 166 Lê Thánh Tôn Công Ty  Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc năm 2010”.
    Ngày 12 /01/2011, Chủ tịch UBNDTP khen tặng Cửa hàng 312 Hai Bà Trưng Công Ty  Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc năm 2010”.
    Ngày 12 /01/2011, Chủ tịch UBNDTP khen tặng Phòng kế toán Công Ty  Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc năm 2010”.
    Ngày 12 /01/2011, Chủ tịch UBNDTP khen tặng Phòng Kinh doanh Công Ty  Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc năm 2010”.
   
  THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
   
  Tạ Chí Cường - Tổng Giám Đốc BTJ
    Bằng khen UBND Thành phố HCM
    Ủy Viên thường vụ BCH Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Tp. HCM
   
  Lương Hữu Phước - Trợ lý TGĐ
    Bằng khen UBND Thành phố HCM
   
  Nguyễn Hữu Tư Nghĩa – Nghệ nhân chế tác BTJ
    Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ 2015
    Giải thưởng Tôn Đức Thắng do Liên đoàn Lao động TP cấp năm 2010
    Bằng khen của UBND TP.HCM đã có thành tích bảo tồn ngành kim hoàn năm 2007, 2010
    Bằng khen cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2009)
    Bằng khen của UBND TP.HCM  vì 20 đóng góp cho công ty
    Giải 3 thiết kế nữ trang, bộ “Sức sống” năm 2005
    Giải khuyến khích thiết kế nữ trang bộ “Vươn lên” năm 2006
    Giải 3 thiết kế nữ trang, bộ “Con đường mơ ước” năm 2007
    Giải thưởng triển vọng, bộ “Khoe sắc” năm 2007
       
    Ngày 23/07/2007 Chủ tịch UBNDTP khen tặng bà: Nguyễn Thị Hoài My – Kế toán trưởng Công Ty  Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành  đạt thành tích : Hoàn thành xuất sắc nhiệu vụ trong nhiều năm, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập công ty ( 1987-2007).