Là một trong nhưng doanh nghiệp vàng bạc được thành lập đầu tiên ở Việt Nam,với hơn 30 năm phát triển, công ty đã chế tạo ra vô số những sản phẩm phục vụ nhu cầu và đáp ứng được thị hiếu của người sử dụng