Với mảng thương mại dich vụ : BTJ tiếp tục đẩy mạnh , hoàn thiện , nâng cấp chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động,Thương mại dịch vụ là hệ sinh thái quan trọng để hỗ trợ công tác nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ – công nghiệp.