142 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh