186-188 Đ. Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh