B&D LUXURY – 220 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh